Terms and Conditions –  Algemene Voorwaarden

 

Terms and Conditions Yoga Studio de Pijp

 

 

 

1. Cash/Pin payment: It is possible to pay with cash at the studio or with pin

 

2. No Show : No refund when no show

 

3. Cancelation class: We have a cancelation policy of max 4 hours notice in advance before the class starts. If not the class will deducted from the members card. This in regards from keeping any spot occupied.

 

4. Refunds: When purchansing the class card it is the responsibilatie of the card holder to finish to card on time or not. As we do not give any refunds for baught classes/cards. Nor do we extend expired cards.

 

5. Cancelation Workshop: We have a cancelation policy of max 30 days notice in adnavce before the booked workshop in order to get a full refund.
All cancelations from 14 days before the workshop will be charged 50% off the full workshop investment price.
All no shows for the booked workshop will be fully charged.
However it is allowed to let a diffrent attendee, attend the workshop instead.

 

6. Cancelation Teacher Training: We have a cancelation policy of max two months notice in advance before the teacher training starts in order to get a full refund.
All cancelations with one month notice in advance will be charged 50% off the full teacher training investment price. With a €50,00 fee of administration costs.
All no shows for the booked Teacher Training will be fully charged.

 

 

 

Algemene voorwaarden Yoga Studio de Pijp

 

1. Contant betalen: Het is mogelijk om contact of met pin te betalen in de studio

 

2. No Show: Indien deelnemers niet aanwezig zijn in de geboekt te les is de les niet meer te vergoeden.

 

3. Annulering lessen: Wij hanteren een annulerings tijd van max 4 uur voor aanvang van de les. Wanneer dit niet op tijd geannuleerd wordt, zijn wij genoodzaakt de les in te houden van de ledenkaart. Dit ivm het bezet houden van een plekje.

 

4. Terugbetalingen:  Bij het aankopen van de leskaarten is het de verantwoordelijkheid van de kaarthouder om de kaart op tijd af te maken of niet. Wij geven geen restitutie voor gekochte leskaarten. Ook kunnen de kaarten niet worden verlengt.

 

5. Annulering workshops: Wij hanteren een annulerings tijd van max 30 dagen voor aanvang van de geboekte workshop.
Alle annuleringen 14 dagen voor de workshop zullen 50% in rekening gebracht worden van de volledige workshop prijs.
Alle “no shows” voor de workshop worden volledig in rekening gebracht.
Echter is het ook mogelijk om de workshop door iemand anders te laten deelnemen.

 

6. Annulering Teacher Trainings: Wij hanteren een annulerings tijd van max twee maanden voor aanvang van de geboekte Teacher Training om de volledige vergoeding teruggestort te krijgen.
Alle annuleringen één maand voor de Teacher Trainingen zullen 50% van de volledige Teacher Training in rekening worden gebracht. Plus €50,00 administratie kosten.
Alle “no shows” voor de Teacher Trainings worden volledig in rekening gebracht.